Efsanevi Ustanın Hanımı

Çevirmen: Galen
Editör: YcD44
Cilt 1Bölüm 53: Hoş Sürpriz

Sonraki kısa zaman diliminde, You Xiao Mo büyülü ot toplamak için Büyülü Otlar Binası ziyaretlerinin sayısının git gide azalışına sakat bacağını bahane etti. Bu oyalanma neredeyse bir ay sürdü. "Sakat bacağı" nihayet iyileşmişti. Bu sırada, bin iki yüz adet büyülü ot aldı. Sanki sadece dört yüz adet büyülü hap arıtmış gibi görünüyordu. Ama aslında, boyutundaki olgunlaşmış büyülü otları toplamakla meşguldü.

Ruhani suyun, büyülü otların büyümesini hızlandırabildiğini fark etmiş olsa da, You Xiao Mo, ruhani suyu büyülü otları ekip biçmede nasıl kullanacağını düşünüyordu. Birkaç denemenin ardından, You Xiao Mo yavaş yavaş birkaç noktayı çözmüştü.

Öncelikle, birinci seviye büyülü otlarla ilgilenmişti. Birinci seviye büyü otlar, ikinci seviye olanlara göre çok daha hızlı büyümüştü. Ruhani suyla sulanmamış olanların büyümeleri birkaç ayı buluyordu. Ruhani suyla sulanan büyü otların, tohumdan olgun bir büyülü ota dönüşmesi yarım gün bile sürmüyordu. Sonuç etkileyiciydi ama çok etkileyici olduğundan, You Xiao Mo bunun savurganlık olduğunu hissediyordu.

Göl, boyutun beşte birini kaplasa da göl suyunun tekrar dolup dolmayacağı muammaydı. Hepsini kullanıp bitirirse ne yapacaktı? Bunu aklında tutarak, You Xiao Mo ruhani suyu, sıradan suyla seyreltmeyi denedi. Seyreltilmiş suyun etkisi, seyreltilmemişinki kadar güçlü olmasa da yine de hızlandırıcı bir etkisi vardı. Seyreltme derecesine göre hızı biraz azaltılmıştı. Bununla, büyülü otların büyüme hızını ayarlayabilirdi.

Bunu hallettikten sonra, boyutta kalarak testler yaptı. Aynı zamanda, Ling Xiao'dan dağın aşağısına inip elli tane ahşap fıçı almasını istemişti çünkü o çoktan bu ayın seyahat kotasının ikisini doldurmuştu. Ayrıca sık sık dağın aşağısına inmesi dikkat çekerdi.

Ling Xiao bu sıralar onun büyülü ot ekmekle meşgul olduğunu biliyordu. Yapacağını söylememiş olsada, aynı gün ona elli tane ahşap fıçıyı getirmişti. You Xiao Mo bu kadar hızlı olacağını düşünmemişti. Fıçıları almasını isteyeli dört saat bile olmamıştı ve Ling Xiao çoktan ahşap fıçıları getirmişti bile. Etkilendiği için tam o anda, neredeyse ona on adet büyülü hap sözü verecekti. Neyse ki sözcüklerin dudaklarının arasından dökülmesine tam zamanında engel olabildi.

Ling Xiao karşılık da beklememişti. Meşgul olduğunu gördüğünde oradan ayrılmıştı.

You Xiao Mo meşgul olduğu zamanlar, etrafındakileri unutuveriyordu. Bu yüzden Ling Xiao'nun gittiğini fark etmemişti. Üstelik, çoşkulu ruh hâli onu farkına varmaktan alıkoymuştu. Su dolu fıçıları boyutuna taşıdıktan sonra, ruhani suyu seyreltmeye başladı.

Üç çeşit büyülü otların ihtiyacına göre, iki farklı ruhani su seyreltisi hazırlamıştı. İlki, birinci seviye büyülü otların sulanması içindi çünkü çok hızlı büyüyorlardı; You Xiao Mo her gün onlarla ilgilenmek için oraya gidemezdi, bu yüzden müsriflikten kaçınmak için, ruhani suyu yüze bir oranda seyreltmişti. Böylelikle, büyülü otların büyümesi beş gün sürecekti. Ancak büyülü otların sulanması kesintiye uğramamalıydı, günde bir kere sulanmaları gerekiyordu.

İkinci sulama ise ikinci seviye büyülü otlar içindi. İkinci seviye otlar, birinci seviyelere göre daha uzun bir büyüme sürecine sahip olduklarından, seyrelti oranı daha azdı. Ama You Xiao Mo zamanını büyülü ot hasadıyla harcamak istemiyordu, bu yüzden büyüme hızlarını bir ay olarak ayarladı.

Üçüncü seviye büyülü otlara gelince, şu ana kadar hiç kullanmadığı için, You Xiao Mo şimdilik gözlemleye karar verdi. Yani You Xiao Mo, elli ahşap fıçının on beşini seyreltilmiş ruhani suyla doldurdu. Geri kalanı ne olur ne olmaz diye sıradan suyla doluydu.

Bunu hallettikten sonra, You Xiao Mo olgunlaşmış büyülü otları topladı ve onları raflara yerleştirdi. Neyse ki on adetten fazla raf alacak önseziye sahipti. Hazır olan büyülü otları en üste yerleştirdi. Zamanı geldiğinde, sadece onları raflardan alması yeterli olacaktı.

Ama büyülü otları toplarken, büyük bir keşif yaptı. Hem sapların hem de yaprakların ruhani enerjiyle dolu olduğunu keşfetti. Yüksek yoğunluk, bunların açıkça en yüksek kalite büyülü otlar olduğunu gösteriyordu.

Bu sürpriz keşfin ardından, ikinci ve üçüncü seviye büyülü otları kontrol etmeye gitti. Test ederken, ikinci seviye büyülü otlar da birbiri ardına olgunlaşıyordu. O sırada, tarladaki büyülü otların miktarı çoktan ikinci partiye geçmişti. Bu ikinci seviye otlar aynı zamanda en yüksek kaliteydi, Ana Zirve'nin büyülü ot bahçelerindekilerden tamamen farklı bir seviyedeydiler.

You Xiao Mo bu durumun ruhani suyla ilgili olduğunu düşündü. Ruhani suyun, sıvı forma yoğunlaştırılmış süper yoğun bir ruhani enerjinin sonucu olması, ruhani suyla sulanan tüm büyülü otların birinci sınıf olacakları anlamına gelmez miydi? Bazı şüpheler olsa da You Xiao Mo bundan neredeyse emindi. Çünkü büyülü otları hasat ederken kontrol etmişti. Her biri şüphesiz yüksek kaliteydi.

Bu, You Xiao Mo'nun moralini sanki tavuk kanı* enjekte edilmiş gibi yükseltti. Bu kadar fazla yüksek kalite büyülü ot, eğer hepsi arıtılarak büyülü haplara dönüştürülürse, hepsi de yüksek kalite büyülü hap olmaz mıydı?

Dağın aşağısına iki kere indiğinden, çoktan büyülü hap fiyatlarını soruşturmuştu. Üst sınıf büyülü haplar, seviye fark etmeksizin, bir kere ortaya sürüldü mü anında kapış kapış gidiyordu. Bu yüzden daha yüksek seviye üst sınıf büyülü haplar, genelde açık artırmayla satılırdı. Düşük seviye büyülü haplar ise, eğer miktarı fazlaysa, onlar da açık artırmayla satılabilirdi.

Çok heyecanlı olsa da You Xiao Mo bu büyülü otları, büyülü hap arıtmak için kullanmakta acele etmedi. İlgilenmesi gereken büyülü otlarla, Ling Xiao için arıtması gereken haplarla ve Da Shixiong'un ara sıra yaptığı ziyaretlerle uğraşması gerektiğinden, diğer insanlara kıyasla çok daha meşguldü.

Ancak tüm bu işleri bitirdikten ve 'sakat bacağı' iyileştikten sonra, You Xiao Mo odadan çıktı. Daha Ling Xiao'ya haber veremeden, şans eseri Da Shixiong Fang Chen Yue geldi. Shifu'nun onlarla konuşacağı bir konu olduğunu ve onları görmek istediğini söylediğinde, ikisi beraber yola koyuldular.

Kong Wen'in öğrencisi olsada, You Xiao Mo, Kong Wen'le sadece birkaç kere görüşmüştü. Çoğunlukla onu görmeye gelen Da Shixiong'du. Ama bu sefer bazı güzel haberler de vardı. Anlaşılan, You Xiao Mo'nun henüz tanışmadığı bu İkinci Shixiong, Fu Zi Lin dönmüştü.

Fu Zu Lin'in geri dönmesi, o sihirli otu bulduğu anlamına geliyordu. You Xiao Mo, bu İkinci Shixiong'un küçük dehasını çok merak ediyordu.

Da Shixiong'la onun arasında fazla bir yaş farkı olmadığı söyleniyordu. İkisi de Tian Xin Ailesi'ne aynı zamanlarda girmişti. Ancak Kong Wen onları, Tin Xian Ailesi'ne öğrenci olarak almamıştı. Kong Wen dışarıdayken, onlara rastlamış ve doğuştan gelen yeteneklerinin fena olmadığını keşfetmişti, böylece onları geri getirmeden önce öğrencileri olarak kabul etmişti.

Ondan sonra, ikisinin de Kong Wen'in isteklerini yerine getirmede bir kusurları olmamıştı. Sadece iki buçuk yılda, ikisi de birbiri ardına üçüncü seviye büyücüler oldular. Doğruyu söylemek gerekirse, insanların sadece ikinci seviyeden üçüncü seviyeye geçmesi genellikle iki ila üç yıl sürerdi.

Örneğin, Zhao Da Zhou onlarla aynı yaştaydı ama sadece ikinci seviye bir büyücüydü. Yakında üçüncü seviyeye geçecek olsada, bu seviyede çoktan beş yılını harcamıştı. Dahası o, Ana Zirve'de büyümüştü. Ancak sebeplerden biri de kıt akıllı olmasıydı.

Üstelik, üçüncü seviyeden dördüncü seviyeye geçmek daha da zordu. Fang Chen Yue ve Fu ZiLin de yükselmeyi başarabilmek için birkaç yıl harcamışlardı. Onların tek farkı tamamen zıt karakterlere sahip olmalarıydı. Da Shixiong nazik ve sıcakkanlıydı. İkinci Shixiong ise çocukluk arkadaşı Da Shixiong'la yüz yüze geldiği zamanların dışında duygularını belli etmezdi. Başkalarıyla olan ilişkilerine gelince, bunu pekâlâ herkes tahmin edebilirdi.

Buluşma yeri Ana Zirve'nin Toplantı Salonuydu. İkisi oraya vardığında, insanların çoğu toplanmıştı.

You Xiao Mo aslında bunun sadece öğrenciler ve shifu arasında bir toplantı olacağını düşünüyordu. Başkalarının olacağını düşünmemişti. Bunlardan biri Zhao Da Zhou'nun babası, Zhao Zhen'di. Bu insan cümbüşünü gördüğünde, bunun hâlâ sadece shifu ve öğrencileri arasında gayriresmî bir toplantı olduğunu düşünmeye devam etmesi ahmaklık olurdu.

You Xiao Mo etrafına şöyle bir bakış attı ama diğerleri çoktan gelmiş olsalar da şu İkinci Shixiong'u göremedi.

Girdiklerini gördüğünde, Kong Wen geçmelerini işaret etti. İlk soracağı şeyin bir aylık inzivasıyla ilgili olacağını kim bilebilirdi ki. Bu onun sırrıydı, nasıl olur da bir şeyler diyebilirdi!

Yorumlar
/ sayfa kayıt
© 2024 Felis Novel. Tüm Hakları Saklıdır.
BAĞLANTILAR