Zanaatkâr Teknobaz

Çevirmen: Lohengramm
Editör: Lohengramm
Bölüm 0.3: Karakter Tablosu (İsteseniz de İstemeseniz de Spoiler Yiyeceksiniz)

İmparatorluk Ailesi

Kilian von Karsten/Skoll:

Hikâyenin anakarakteri, iki defa yeniden doğmuş, acımasız bir amcık. Geçmişinden ve yetişmeşeklinden ötürü çok alaycıdır ve düşmanı olarak gördüğü kişilere geçmişleriveya durumları fark etmeksizin insan olarak bakmayı anında bırakabilir. Yine degidip zavallılara zarar vermez ve alçaklığın adaletle cezalandırıldığı,kötülüklerin ve ırkların bir insana değer katmadığı bir ülke kurmayı hayal ederyine de girişimlerinin masumlara zarar verebileceğini anlar. Çoğu kişiye göreduygusuz bir komplocu gibi görünse de Kilian ara sıra empati gösterebilir.Oldukça şakacı bir kişiliğe sahip olduğundan iyi veya kötü bir şaka yapmak içinfırsat bulduğunda bunu asla kaçırmaz.

Klaus/Reinhold von Karsten/Skoll:

Kilian’ın babası,Kars Dükü, Kanlı Gül’ün Üstadı ve Arkadya kıtasındaki en yetenekli büyücü.Yalnızca bir hayat sürmesine ve ruhunun üçte birine sahip olmasına rağmenKlaus, von Skoll imparatorları tarafından konulmuş bütün rekorları kırmış veneslinde rakibinin olmadığını kanıtlamıştır. Bu başarısını Altı Tekerli TahtKalbi’ne ve ütopyasının gerçekleşmesini görme arzusuna borçludur.

Önceden Reinholdvon Skoll olarak bilinen Klaus, Arkadya’nın taht giyecek prensi ve babasınıngöz bebeğidir. Ancak Niklas’ın günâhlarından ötürü bir lanete maruz kalmıştırve bunların bedelini ödemelidir. Kilian’ın kabilesini ondan nefret etmesi içinöldürdüğünü iddia etse de ardında farklı bir sebep varmış gibi görünüyor.

Niklas von Skoll:

Arkadyaİmparatoru. Yıkım gücü konusunda Arkadya’nın en güçlü Hükümdârı olduğu şüphegötürmez. Gençliğinde nazik biri olmasına rağmen Aralıklı TaşkınlıkRahatsızlığı yaşamıştır. Ama bu rahatsızlığını iyileştirmek yerine babası bunuonu kontrol etmek için bir araç olarak kullanmıştır. Bu da sevdikleriyle olanilişkisini mahvetmiştir ve babasından herkesten çok nefret etmektedir.

Marcel von Skoll:

Eski imparator veİhtiyarlar Meclisi’nin şu anki başkanı. Nükleer Büyü uzmanı ve üst seviye birHükümdâr olmasına rağmen Marcel’in esas yeteneği bir Kara Büyü dalı olan RuhKontrolü’dür. Arkadya’daki en yetenekli Ruh Kuklacısı olan Marcel,yeteneklerini kullanarak hükümdârlığı süresince rakip tanımamış, Teknokrasi’yiyok etmiş ve dolaylı veya dolaysız yoldan günümüzdeki felâketlerin temeliniatmıştır. Marcel’in düşüncelerine göre imparatorluğun düzeni ve von Skollhanedanının hegemonyası her şeyden önce gelir, hatta akrabalarından bile.

Niklas ihtiyarlarıkatletmesiyle ünlü olmasına rağmen, onu buna iten kişi Marcel’miş gibigörünmektedir. Klaus’un gerçek kimliğini bilen birkaç kişiden biri olan Marcel,babasının ve oğlunun çok fazla yük taşıdığına inanarak imparatorluğungeleceğini Ayden’e emanet eder.

Ayden von Skoll:

Arkadya’nın şuanki varis prensi. Yetenekli bir komplocu ve kurnaz bir politikacı olmasınarağmen Ayden güçten nefret eder ve etrafına kendisiyle aynı kafada olan,akrabalığa otoriteden çok değer veren insanlar toplamak ister. Ancak Niklas’ınklonu olduğundan haberi yoktur.

İnsanpsikolojisine derin bir ilgi duyan Ayden, sık sık rahatsız edici deneyleryapar, örneğin kocasını seven kadınları ayartıp onlara ihanet edipetmeyeceklerini görmek ister. Şu ana dek asla başarısız olmamıştır ve büyüyüyalnızca cinsellik kısmında yanıltmak için kullanır.

Tristan von Skoll:

Ayden’in en yakındostu, Estrella’nın ikiz kardeşi ve Erlom’un küçük prensi. Oldukça feminen biradam olduğundan çoğu kişi kimliğini öğrenene dek onu kız sanar. Yine de komplokonusunda Ayden’le yarışır ve kendince olağanüstü bir büyücüdür.

Estrella von Skoll:

Ayden’insevgilisi, Tristan’ın ikiz kız kardeşi ve çoğu kişi bilmese de Erlom’un eskivarisidir. Gizli gizli tahttan çekilip pozisyonunu Tristan’a vermiştir ve ogünden beri kendisini Ayden’e adamıştır. İkili birbirine sahici bir sevgibesler ve geçici süreliğine de olsa ona akıl oyunlarını bıraktırabilecek tekkişi kendisidir. Ama nedense imparatorluk ailesi kendisinin Ayden’in Prensesiolmasına karşı çıkmaktadır.

Burkhart von Skoll:

İhtiyarlarMeclisi’nin iki numarası, Teknokrasi’nin Mahana Baş Senatörü ve Marcel’inkardeşidir. Neo Teknokrasi’nin lideri olan Burkhart, von Skoll hanedanına, dahadoğrusu abisine karşı büyük bir kin güder. Bu kininden ötürü hanesine ihanetedip Teknokrasi’yi diriltmekten çekinmez. Artık devlete kafa tutacak kadarkaynağa sahip olan, deneyimli bir manipülatör olan Burkhart, kendisineyapılanları unutmamıştır ve intikamını almaya hazırdır.

Hanns von Skoll:

İmparatorlukAkademisi’nin Müdürü, Niklas’ın kardeşi ve Marcel’in sadık yardımcısı.

Adam von Skoll:

Kara CennetTopluluğu’nda yüksek seviye bir rahip ve Kilian’ın hizmetkârı.

Gerlach von Skoll:

İlahi Şeref’inÜstadı, teorik olarak Kilian’ın vasalı ve mental rahatsızlığına rağmenNiklas’ın yanında duran tek kişi, ama aynı zamanda Teknokrasi’nin üyesiolabilir.

Fehl Erkekler

Adramelech:

Savaşın,Tiranlığın ve Şerefin Prensi, Savaş Ustası. Eskiden Eginolf von Skoll olarakbilinirdi, Ebedi Gece esnasında insanlığın gerçek kurtarıcısını suralarlaişbirliği yapması için kandırdı ve kendisini büyük bir ayinle feda edip GeceEfendisi’nin hükümdârlığına son verdi. Dost kılığına giren Adramelech, SuraDüzlemi’ni istila etti, milyonlarca kişiyi öldürdü veya kölesi yaptı, kraliçeyicariyesi yaptı ve milyonlarca surayı ordusuna kattı.

Suraları hediye,güç kaynağı ve pazarlık kozu olarak kullanan Adramelech, insanlığı birleştirdive hem Arkadya İmparatorluğu’nu hem de Kara Cennet Topluluğu’nu kurdu. Yaptığıkötülükler bir Fehl Derebeyi olan Achyls’in dikkatini çekti ve kendisininyükselip bir Fehl Prensi olmasına yardım etti.

Artık fehlhiyerarşisinin sekizinci sırasında bulunan Adramelech, zamanının çoğunukadınları sikip dünyanın sonunu planlamakla geçiriyor, en azından sayılır.

Mazdan:

Yıkım Prensi,Ashera’nın oğlu ve Jezebel’in üvey kardeşi, Fehl Prensleri’nin en güçlüsüolmasına rağmen zamanının çoğunu savaşlarda geçiriyor, kadınlarla pek yüz gözolmuyor… Bu yüzden Urag da bu fırsatı değerlendirip onun yerine birine kaydı,ama bu Mazdan’ın pek hoşuna gitmedi.

Sürekli Jezebel’egöz koymuş olmasına rağmen, Jezebel onunla pek ilgilenmeyip Kilian’ın sikineyapıştı, bu daha da hoşuna gitmedi.

Urag:

Kendine Abartı veHovardalık İmparatoru diyen bir iblis lordu. Seks için yaşar ve muhtemelen seksiçin ölür. Bir insan olan Urag, erkekler ve kadınlar tarafından süreklizorbalığa uğrayan bir cüceydi. Büyüde vasattı ve kadim bir büyücü medeniyetindeyaşıyorsanız bu çok kötü bir şey. Ancak Urag kendisiin yeterince adarsa vasatbir adamın bile yeteneklerini mükemmel hâle getirebileceğine inanıyordu.

Kara Büyü ve FehlBüyüsü’nü otuz yıl boyunca araştırdı ve 42 yaşında nihayet ilk büyülerini vekendi Büyü Dalı’nı yarattı. Erobazlık. Ardından Urag gençliğinde ona bakmayanbütün karıları sikti ve kendisine zorbalık yapan kabadayıların karısına kaydı.Bunun yetmeyeceğini fark ederek iffetlilere, bakirlere, güçlü erkeklere,kaltaklara, karısını siktirenlere karşı büyük bir savaş açtı ve hepsinikendince “düzletti”. Azminden etkilenen Ashera kendisinin bir Fehl İblisiolmasına yardım etti ve sırf pislik ve sikişle Fehl Lordluğuna yükseldi.

Savaşı 30 bin yılönce başladı ve o zamandan beri dünyadaki insan sayısından çok delikdoldurmuştur.

Hanımlar

Ashera:

Jezebel’inannesi. Kilian’la bir anlaşam yapıp ruhu karşılığında onu Arkadya’ya geriyollamıştır. Teorik olarak Kilian Arkadya’da hedeflerine ulaştığında anlaşmaonu doğrudan Ashera’ya yollayacaktır. Fehl Derebeyleri’nin açık ara en güçlüsüolan Ashera’nın en büyük Fehl Zevki kaynağı yozlaşmadır. Erkeklerin ve kadınlarınbütün erdemlerini yok etmekten zevk alır ve onların tüm duygularıyla arzularınıçarpıtarak kölesi hâline getirir. Ama hepsinden öte, Ashera kimsenin altındaolmaya katlanamaz ve yeni Fehl olmanın hayalini kurar. Bu yüzden Kilian’ıngözüne açtır.

Jezebel/Viscellia von Rulweil:

Ashera ve Urag’ınkızı, ailesinin ahlaksızlığını reddeden Jezebel, Viscellia von Rulweil adıylabir süre Arkadya Kıtası’nda saklanıp Niklas’ın nişanlısı olmuştur. FehlDüzlemi’ni yalnızca 60 yaşında terk etmiş (Fehllere göre bebek sayılıyorsunuz)ve Niklas’ın nezaketine kanmıştır. Ancak kısa süre sonra onun deli bir kontrolmanyağı olduğunu fark etmiş ve bütün von Skoll büyücülerinin ağzına sıçıporadan siktir olup gitmiştir.

Fehl Düzlemi’ndeiyileştikten sonraki 140 yılını dünyaları dolaşıp medeniyetleri kaosasürüklemekle geçirmiştir. Doğuştan sadist olduğundan ilk Fehl Zevki’nierkekleri paramparça ederek yaşamıştır, ama artık Kilian tarafındanşımartılınca zevke geliyor.

Her ne kadarArkadya kıtasındaki en güçlü kişi olsa da dünyanın kısıtlamalarından ötürügücünün %10’undan fazlasını kullanamamaktadır.

Lena:

Eski VaroşKraliçesi ve çete lideridir fakat sonrasında Kilian’ın en sadık muhafızıolmuştur. Bir cehennem tazısı olan Lena, Kilian’a savaşta yenildikten sonra onuefendisi bellemiştir ve sonrasında onun tarafından döllenmesiyle anlaşmalarıtamamlanmıştır. Kilian’ın planlarının ve gaddarlığının arkasını görebilen nadirinsanlardan biri olan Lena, en ufak detaylara karşı bile hassastır veOstria’nın Fehl Canavarları’na duyduğu empatiyi bile fark edebilir. ArtıkJezebel’in yakın dostu olsa da gizli gizli Kilian’la daha güçlü bir bağa sahipolduğu için onu kıskanmaktadır.

Anke von Karsten-Rulweil:

Soyadı vonKarsten olmasına rağmen Anke, Rulweil Dükü’nün torunudur. Babası, Klaustarafından von Karsten hanesine gelin olarak yollanması için ikna edilmiştir.Dük aslında ona kin beslese de Anke’nin büyüde yetenekli olduğunu veoğullarından bir cacık olmayacağını anlayınca onu varisi ilân etmiştir.

Kilian’ın eskinişanlısı olan Anke asillerin çoğunu gebertmiştir ve en sonunda ses tellerifehl mutasyonuna uğrayıp ona Ölüm Perisi’nin Uluması’nı vermiştir. Kilian onugörmezden geldiğinden ve Klaus da onunla oynadığından onlardan nefret etse deKilian’ın ölümüyle kaosa sürüklenmiştir.

O zamandan beribir sürü Kilian’ı boğarak öldürmüştür.

Carmen von Draken:

Orloth Prensesi,teknik olarak Klaus’un kuzeni ve Kilian’ın teyzesidir. Muhtemelen bu hikâyedekien deli karakterdir ve tek isteği huzurlu bir ailedir. Ancak annesi bütün erkekkardeşlerini öldürtmüştür ve Orloth’un tahtının tek varisi olmasınısağlamıştır.

Esther zu Ruhkfort:

Yarı eldar,Carmen’in annesi, Teknobazlık Lideri, Orloth Kraliçesi’dir. Ruhkfort Dükü’nünve bir eldar kölenin kızı olarak Orloth Kralı Erik’e 1.2 milyon qraftaya özelbir anlaşmayla satılmıştır. Ama Erik onu sevse de ve elinden geleni yapsa da(burası biraz şaibeli olabilir) eski sevgilisinin ve annesini babasınaöldürtmesi aralarını pek düzeltmemiştir. Esther, bu olay için Erik’i suçladığıkadar babasını da suçlamaktadır, çünkü onu pahalı bir köle gibi satın almıştır.

Sevdiklerininölümünden sonra Esther kendisini Erik ve Rupert’ı yok etmeye adamıştır ve şuana dek oldukça başarılı olmuştur.

Eleonora von Veidt:

Nargoz Kraliçesi,Kilian’ın esas karısı. Eleonora biraz gizemlidir. İlk bakışta bir Fehl İblisigibi duruyor. Ancak bazı detaylar Kilian’a bunun aksini düşündürtmüş ve onudesteklemesini sağlamıştır. Aslında iblis falan değildir ve şu ana dek ortayaçıkmış en korkutucu karakterlerden biridir.

Eleonoramevkisinden ötürü ilgi ve samimiyetten yoksun lanetli bir hayat sürmüştür, okadar lanetlidir ki Kilian’la tanıştıktan sonra memleketini terk edipArkadya’ya gelmiştir (Yani bunu kim yapar ki?) ve burada kalmak için her türlübahaneyi uydurmaktadır. Şu anda Kalarac’ın Gözyaşı’nı Kilian için taşımaktadırve kendisini söz verdikleri halvet ve tango dersleri için eşi benzerigörülmemiş bir programa tabi tutmaktadır.

Limbo’dakiler

Bjorn:

Ölü Lukas’ınkankası, özel bir mahana ve onurlu bir kaltak, Kilian’la gizli bir anlaşmayapmıştır, ama muhtemelen sırf eğlence için Kahramana dönüşecektir. Gerçektenasil bir ruh olan Bjorn, şüphesiz mahana mevkisine layık tek karakterdir.

Tamara:

Ölü Lukas’ın kızkardeşi, Teknokrasi beynini sikmiştir ve şu anda Kilian’ın fehl güçleriniartırmak için bütün ailesini katlettiğini düşünmektedir. Hatta babasını sevgidolu biri sanıyor (Eğer bunun neden delice olduğunu bilmiyorsanız, gidip obölümü tekrar okuyun: Bölümün adı Ölen Işığın Öfkesi, 23. Bölüm)

Ayaklı bir sinirküpüdür ve zincirli bikiniyle savaşır.

Yorumlar
/ sayfa kayıt
© 2024 Felis Novel. Tüm Hakları Saklıdır.
BAĞLANTILAR