Zanaatkâr Teknobaz

Çevirmen: Lohengramm
Editör: Lohengramm
Cilt 1Bölüm 22: Cehennem Ocağı Sistemi

Zanaatkâr Teknobaz – 22. Bölüm: CehennemOcağı Sistemi

Havanın tadı hiç bu kadar tatlı gelmemişti. Yeraltı koridorundançıktığında Kilian hiç bu kadar hafif hissetmemişti. Sanki beynine hücum edendopaminden kafayı bulmuştu. İlk iki hayatında Kilian pek sık gülümsemedi. Amaşimdi yüzünde güller açıyordu.

Hatta hisleri önceki hayatına kıyasla birkaç kat daha gelişmişti.Yüzeye çıkar çıkmaz ayağını yere bastı ve birkaç metre sıçrayıp yıkık bir evinüstüne çıktı. Ostria varoşlarında yıkık tek katlı evler normdu. Kilian budetayları umursamadı, ellerini uzatıp tatlı havayı, dranın tatlılığını içineçekti!

İleri derecedeki bilgisi sayesinde Kilian bu hücumun kaynağını anladı:mutluluk. Fehl mutantı olarak, iblislerle aşık atamasa da Kilian mutlulukiçindeydi. Gelişmiş hisleri sayesinde zevkle doluyordu ve bu şevk bütünvücuduna yayılıyordu.

Bünye ve algı konusunda yeni vücudu düşük seviye Fehl İblisi’neşimdiden denkti.

Hislerini geri kazanan Kilian vücudunu hızlıca değerlendirdi. Çokgüçlüydü, sandığından çok daha güçlüydü ve şimdiden Yüksek Tapınakçılaradenkti. Dra Köklerindeki doğuştan gelen Dra, önceki vücudundakileri gölgedebırakırdı.

Eğer Kilian vasat kalmayı seçerse, sırf bu güçle bile OrlothKrallığı’nda büyük bir güç olabilir, generalliğe veya yüksek seviye asilliğeçıkabilirdi. Tabii ki bu yetmezdi.

Ama hepsinden daha ilgi çekicisi, göğsündeki ay şeklindeki damgaydı.Kızıl ayın çevresinde pençeli bir yılan vardı ve yalnızca Kilian’ınsezebileceği bir güçle parlıyordu. Görülebilir mutasyonlar dışında fehl hiçbiriz bırakmamıştı. Bu nedenle yalnızca mutantlar ve hayvanlar, Arkadya’nınelitleri tarafından avlanıyordu. Gerçek iblislerin bu konuda endişelenmelerinehiç gerek yoktu.

Kilian iblis değildi, ama bu damganın içerisinde birini sezebiliyordu!

“Cadı gerçekten yarım yamalak iş yapmıyor. Damganın içine iblis bilemühürlemiş. Baş belasına bak sen.” Kilian başını sağa sola salladı. Bu iblishiç şüphesiz Kilian’ın vücudunun kaldırabileceğinin sınırıydı, büyük ölçüde drave fehl gücü gizliyordu. Gücünü kullanmayı geç, bunu bastırması bile fehlyozlaşmasını hızlandırırdı.

Vücudu ne kadar olağanüstü olursa olsun Kilian hala insandı. İblisliğeyükselmediği sürece fehl güçleri ve büyüsü yavaş yavaş aklını yozlaştıracak,onu çılgın, deli dolu bir hedonizme yönlendirecekti. Daha kötüsü, damganınbelinde başka bir etkisi varmış gibi görünüyordu, henüz adını koyamadığı biretki.

En azından artık üçüncü gözünü dilediği gibi açıp gizleyebiliyordu.Gözlerini kapatan Kilian, platin çekicin sakladığı ruhuna çekildi. Çekicindünyasına dalan Kilian, içinde akla hayale sığmaz tüplerin, motorların veaktifleştirmesini bekleyen bilgisayarımsı aletlerin olduğu platin laboratuvaraindi.

Robotik bir ses zihninde yankılandı.

“Cehennem Ocağı’na hoş geldiniz efendim,” ve tıpkı bir robottanbeklendiği gibi, sesinde duygu kırıntısı bile yoktu. “Bilgi, gücün kökenidir vearaştırma da onun kılavuzu. Cehennem Ocağı’nın amacı, sayısız dünyanınbilgisini toplamaktır.

Burada bilgi aynı zamanda para birimidir. Bu sayede yeni efendimizSistem’i birçok amaç için kullanabilir ve hatta kendi icatlarını bileyaratabilir,” diye başladı Sistem. Bu esnada Kilian da laboratuvarda dolaşıpiçindekilere baktı.

Ana sistemde bir sürü plan gördü, ama takas edilebilir eşya sayısıazdı.

“Bilgi puanlarınızı doğrudan parça elde etmek için kullanabilirsiniz,ama ana özellikler planlarda gizlidir. Plan takası yapabilirsiniz, ama o zamaneşyayı kendiniz yapmanız gerekir,” diye açıklama yaptı Sistem ve ardındanKilian’ın karşısında bir mavi ekran çıktı.

---

[İsim: Kilian]

[Irk: İnsan-Fehl Mutantı]

[Yaş: 18]

[Büyücü Rütbesi: Yok]

[Savaş Seviyesi: Düşük Seviye Yüksek Tapınakçı]

[Dra Rezervi: 5.000]

[Bilgi Puanı: 165]

İmplantlar: 0]

[Mutasyonlar: Fehl Gözü]

[Eşsiz Dallar: Sev. 1 Et Zanaati]

---

Sistem, Kilian’ın toplam bilgisini 165 olarak değerlendirdi ve Kilian’aşu anki durumu hakkında hiçbir şey söylemedi, bu yüzden o da dikkatiniplanların fiyatına çevirdi. Cehennem Ocağı’nda planlar dört kategoriyeayrılmıştı: çeşitli eşyalar, nanoçipler, silâhlar ve zırhlar.

Nanoçiplerin ve çeşitli eşya planlarının üç seviyesi varken, silâh vezırhların yedi seviyesi vardı.

---

[Yetenek Yapısöküm Çipi: 102 bp]

[Aktarım Çipi: 55 bp]

[Algılayıcı Hafıza Çipi: 85 bp]

[Yapay Zekâ Çipi: 250 bp]

[Üst Üste Bindirilmiş Çip Yapısı: 355 bp]

[Oksijensiz Solunum Çipi: 95 bp]

[Radyasyon Kontrol Çipi: 300 bp]

[Siberkinezi Çipi: 500 bp]

[…]

---

Bunların hepsi birinci seviyenin fiyatlarıydı. Parçaların fiyatları konusunda ayrıntılıbilgi vermiyordu. Kilian silâh ve zırh planlarına bakmakla uğraşmadı bile. 1.Seviye savaş gemilerinin veya uçakların fiyatlarını şu anda görmekistemiyordu. Onun yerine nasıl dahafazla bilgi puanı veya Sistem’in kısaltmasıyla bp kazanabileceğine odaklandı.

“Canlı denekler getirip onları Deneyim Arıtıcı’ya kurban edebilirsiniz,Arıtıcı bilgilerini sindirecek ve onları ya bitkisel yaşama sokacak ya dasilecek, bunun kararını siz vereceksiniz. Ne kadar bp kazanacağınız da onlarınbilgisine bağlı.

Bu yüzden büyücüler en iyi seçeneğiniz. Seviyeleri ne kadar yüksekolursa sahip oldukları büyü bilgisi de o kadar fazladır. Yeni kitaplar okumakve kendi başınıza yeni keşiflerde bulunmak da seçebileceğiniz yollar, amabunlar doğal olarak daha fazla zaman alacaktır. Aynı zamanda sahip olduğunuzbilginin %30’u da otomatik olarak sisteme eklenir,” diye açıklama yaptı.

Kilian o anda sorunu anlamadı. Ama sonra Cehennem Ocağı’nın bilgiaramadığını veya bilgiye ihtiyacının olmadığını fark etti. Hayır, deneyimeaçtı.

Bu başka bir günün konusu. Çeşitli eşyalar arasında Kilian’ın dikkatinianında çeken üç tane kitap vardı:

Teknoloji İncelemesi Çeşitli teknolojiler ve Sistem’deki parçalarla neişe yaradıkları hakkındaki 1. Seviye bir kitap. Aynı zamanda Teknobazlığıntemel prensiplerini de anlatıyor.

Irk İncelemesi Arkadya ve ötesindeki çeşitli ırklarla ilgili sonsuzbilgiye sahip 2. Seviye bir kitap.

Büyücülük İncelemesi Adından da anlaşılabileceği üzere büyü teorisi vebüyücülüğün temel prensipleri hakkında 3. Seviye bir kitap. Aynı zamandaTeknobazlık konusunda da derinlemesine bilgi içerir.

Üçü de bedavaydı ama Kilian’ın birini okumak için öncesindeki kitabıbitirmesi gerekiyordu. Ve bu yalnızca zaman meselesi değildi.

Bunlar sıradan kitaplar değillerdi, içlerindeki prensipler zihninisürekli sınayacaktı. Ama bu konularda ustalaşabildiği sürece yalnızca önemlimiktarda bp kazanmayacak, aynı zamanda temellerini yepyeni seviyelereçıkaracaktı.

Kilian hiç tereddüt etmeden Teknoloji İncelemesi kitabını seçti veiçine baktı.

İlk kitabı bitirmek için ihtiyacı olan sürenin en az iki ay olduğunuvarsaydı ve rafa geri koyup Sistem’den çıkış yaptı.

Elâ gözleri varoşları taradı ve pençelerinin sonraki hedefini aradı:Lukas’ın babasını.

Yorumlar
/ sayfa kayıt
© 2024 Felis Novel. Tüm Hakları Saklıdır.
BAĞLANTILAR