Zanaatkâr Teknobaz

Çevirmen: Lohengramm
Editör: Lohengramm
Cilt 1Bölüm 32: Büyü Dokuma

ZanaatkârTeknobaz – 32. Bölüm: Büyü Dokuma

Büyüetkisini gösterir göstermez Kilian gözlerini kapattı. Aşırı Hız 72 saat boyuncasürüyordu ve bunu ikiye ayırdı. Önce Teknoloji ve Türler İncelemelerini veBüyücülük İncelemesi’nin ilk kısmını çalışacaktı.

Kilian’ınhesaplamalarına göre bu yirmi saatini alacaktı. Ardından kalan 52 saati Draüzerinde deney yapmak ve temellerini öğrenmekle geçirebilirdi. Gök mavisi girdap,Kilian’ı sardı, beynine dalan dört alevli oka dönüştü. Kilian sankiçevresindeki dünya kaplumbağa hızında hareket ediyormuş gibi hissetti, tepkihızı, düşünme hızı ve bütün hisleri yükselmiş, ona artık tüm varoluşun kökeninikavrayabiliyormuş gibi bir yanılsama veriyordu.

Bu yenihislerin onu etkilemesine izin vermeyen Kilian hiç vakit kaybetmeden CehennemOcağı’na daldı. Laboratuvara dönüp ilk rafa doğru ilerledi, çalışmalarınabaşlamak için Teknoloji İncelemesi’ni çıkardı. Kendisi hissedemiyor olsa dahareket hızı bile büyük ölçüde artmıştı.

Çeşitliteknolojiler konusunda bilgilerin toplandığı, sistemdeki mevcut parçalar, nasılçalıştıkları ve Teknobazlığın temelleri üzerine bir kitaptı. Teknolojiİncelemesi, büyücü olmayanların çoğuna saç baş yolduracak kadar karmaşıkbilgiler içeriyordu.

AncakKilian sanki Haftalık Shonen Jump okuyormuş gibi üstünden geçiverdi. Temellerive Aşırı Hız büyüsü sağ olsun, bundan daha kolay olamazdı. Detaylınanoteknoloji konseptleri, çok moleküllü kimya ve benzerleri bile onuşaşırtmaya yeterken, Kilian yapay yıldızlar yaratıp onları güç kaynağı olarakkullanma kısmına geldiğinde gözleri fal taşı gibi açıldı.

Bukitabı her kim yazdıysa, teknolojik dünyanın zirvesinde durduğuna şüphe yoktu,gelmişte veya geçmişte bir rakibi olamazdı. Yazar anonim olmasına rağmen,Kilian bunu yazanın sistemin yaratıcısı dışında kim olabileceğini tahminedebiliyordu, başka kimse bu seviyede teknolojik bilgiye sahip olamazdı. Arkhanismi yeniden zihninde yankılandı ve Kilian daha sonra Jezebel’den bu adamhakkında daha fazla bilgi almaya karar verdi.

Buesnada saatler geçmeye devam etti ve Kilian çeşitli teknoloji temelprensiplerinden teknobazlığın temel prensiplerine geçti.

“Kavrama,Değiştirme ve Yaratma, bunlar teknobazlığın temel bölümleriydi, bütünteknobazlar bu öğretiye göre yaşardı. Teknobazlıkta doğru veya yanlış yoktu veiyi ve kötü kavramlarını aşardı.

Bugerçeğin farkına varıldığında sınırsız bilgi kapısı açılıyordu. Sonsuzbuluşların peşinde tek sınır kişinin kendisidir.” Bunlar son bölümün ilkkelimeleriydi, bu sözcükler Kilian’ın Arkhan’ın zihnini görebilmesini sağladı.

Sonrakisayfalarda Kilian, dönüşüm büyüsünün temellerini keşfetti, ama daha da önemlisidra dönüşümünün temellerini buldu. Geleneksel olarak büyüler ya fısıldanır,şarkı olarak söylenir, dansla ifade edilir, çizilir, bağırılır veya oynanırdı.İnsanlar normalde fısıldamaya mahkumdu, bu sayede dralarını şekillendiripbüyülü çemberler yaratırlardı.

Sözsüzdra dönüşümü insan toplumunda, özellikle Hükümdar seviyesinin altındakilerdeyalnızca vücut güçlendirme ve Büyülü Görüş veya Dra Totemleri gibi yeteneklerlesınırlıydı. Bu kitapsa bunu bambaşka bir seviyeye taşıyordu, drayı alevışınları atmak için saf enerjiye çevirmekten ve üstelik bunu sözler olmadan yapmaktanbahsediyordu. Daha da iyisi yalnızca teknobazlar bu yöntemi kullanacak bilgiyeve temele sahipti.

Buadımda ustalaştıklarında, teknobazlar dönüşüm büyüsünü eşi benzeri görülmemişseviyelere çıkarabilirlerdi. Ölü Teknokrasi bu bilgi için adam öldürürdü.Kitapta birkaç Meditasyon İlahisi bile vardı.

Hükümdârve üstündekiler için işe yaramaz olsalar da Meditasyon İlahileri düşük seviyebüyücülerin atmosferdeki drayı emip ona bağlanabilmesi için hayati önemtaşıyordu. İlahiler olmadan yetenekli büyücülerin bile draya bağlanma şansıyoktu.

Düşünüptaşındıktan sonra Kilian, yüksek seviye bir Meditasyon İlahisi seçti. KıyametHakikati. Bunu ezberleyen Kilian, kitabın geri kalanını bitirdi ve Türlerİncelemesi’ne geçti.

|| |---| |Tebrikler efendim! Teknoloji İncelemesi’ni tamamladınız. Ödülünüz: 500 bp| |Tebrikler efendim! Türler İncelemesi’ni tamamladınız. Ödülünüz: 500 bp|

Kendikendine koyduğu yirmi saatlik son teslim tarihi bittiğinde, Kilian Büyücülükİncelemesi’nin ilk bölümünü tamamlamıştı. Kitapları rafa kaldırdıktan sonraayaklandı ve dış dünyaya döndü. 1243 bilgi puanı ve parçaları kullanmak içingerekli bilgiyle, Kilian ilk çiplerini ve yapılarını yapmaya başlayabilirdi.Ancak önce kavrama çalışması gerekiyordu.

Jezebelyanında duruyor, bu zihinsel dalgalanmasına hiçbir şey demeden şahit oluyordu.Kilian gözlerini açarken Jezebel gülümsedi.

“Eskisakinlerin aniden ortadan kaybolduğu yayıldı ve birkaç kişiyi meraklandırdı.İcaplarına baktım,” diye başladı Jezebel, ama iblisin hep bir yaramazlıkpeşinde olduğunu bilen Kilian hislerini dışarıya kadar genişletti.

OradaKilian’ın eski çete liderinin kafasını yüzünde sanki çizgi film kötüsüymüş gibibir tebessümle koparttığını gösteren, kusursuz bir resmin asılı olduğu ilanpanosu duruyordu. Üstünde üç kelime yazıyordu:

“BurasıLukas’ın bölgesidir!”

Kilian’ınalnı kırış kırış oldu ve artık halk içine çıkamayacağına inanmaya başladı.

“Enyakın dostun bunu görünce çok hoşuna gitti, başını altı defa salladı, yedi defabaş parmak gösterdi. Bizzat saydım. Beni nasıl ödüllendireceksin?” Jezebelhırladı ve Kilian’ın kucağına yattı. Derin derin nefes alan Kilian, öldürmeisteğini tuttu ve elini saçlarında gezdirdi.

“Dünyadao kadar kadın varken gittim bir keçiye rastladım. Tanrım seni gücendirecek neyaptım?” diye iç çekti Kilian. İnsan umutsuz olduğunda yüzünü Tanrı'ya çevirir.Üç hayatı boyunca ibadet etmemiş olmasına rağmen Kilian kimi suçlayacağınıbilmiyordu. Ama bunu duyan Jezebel, fehl formuna keçi boynuzları eklemeyi aklınayazdı. Onları hayatının sonuna kadar gururla takacaktı.

Kiliansonraki 48 saat boyunca dra dönüşümü çalıştı.

Beşsaatte dış drayı nasıl odaklayacağını öğrendi ve vücudundaki tüm büyükaynaklarının dolaşımını sağladı. Sonraki on saatte drayı ete, kasa, organa vekemiğe nüfuz ettirmeyi öğrendi. Ardından on beş saat geçtiğinde dra kontrolüöyle bir seviyeye ulaştı ki Kilian artık enerji totemleri dokuyabiliyordu. Busayede yalnızca 30 saatte Kilian bir yıllık eğitimden kurtuldu ve drakontrolünde Yüksek Elçi seviyesine ulaştı.

Tabii kibir büyücü olarak henüz bu seviyeden uzaktı, Düşük Elçi bile sayılmazdı.

İlkbüyüsünü öğrendikten sonra Düşük Elçi unvanını gururla taşıyabilirdi.

Gökmavisi ışık, Kilian’ın etrafında dolandı, maddeleşirken dans etti veatmosferdeki drayı çeşitli şekillerde büktü. Prizmalar, kediler, kuğular,boğalar ve birçok enerji yapısı Kilian’ın emriyle yaratıldı.

Sonşekil olan piton, enerji parçacıkları hâlinde patladı ve yıkım gücüyle doluptaşan, avuç içi kadar enerji toplarına dönüştü.

Kilianellerini kavuşturdu ve küreler bir adet, insan boyunda, ateşlenmeye hazır,çılgın bir enerji topuna dönüştü.

Kiliankapalı gözlerini açtı, süzülen dra parçacıklarına ve yepyeni bir büyü dünyasınauyandı, küre de ışık hâlinde kayboldu.

“Artıkhazırsın,” dedi Jezebel, tüm ciddiyetiyle konuşarak.

Ayağakalktı, sağ işaret parmağını Kilian’ın alnına bastırdı ve zihnini fehlbüyüsünün temelleri ve yapım işlemiyledoldurdu.

Aynızamanda Kilian’ın aklında bir Üçüncü Çember Büyüsü belirdi: Kaba Çekim.

Yorumlar
/ sayfa kayıt
© 2024 Felis Novel. Tüm Hakları Saklıdır.
BAĞLANTILAR