Zanaatkâr Teknobaz

Çevirmen: Lohengramm
Editör: Lohengramm
Cilt 1Bölüm 45: Ostria'nın Dönüşümü (2. Kısım)

Zanaatkâr Teknobaz – 45. Bölüm:Ostria’nın Dönüşümü (2. Kısım)

Kilian ve klonlarının laboratuvarı donatıp Cennet Bahçesi’nitamamlaması bir hafta sürdü. Et Zanaati Laboratuvarı’nda Kilian’ın klonlarıöncelikle 5000 yeni işçi üzerinde çalışıp hepsini büyüleyici güzellikleredöndürdü ve onlara rozetlerini taktı.

Ceset yığınının üstünde iki ayrı kadın seti yaptılar, 2200 tanesiinsanın ruhuna işleyen güzelliklerken, 500 tanesi insan aklını aşan, melek gibikadınlardı. Bunu başarmak için iki hafta daha uğraştılar. Bu esnada ikincihaftanın başında Olaf, yeni kerhaneyi tüm vikontluğa ve ötesine duyurdu, PhiraKanalı’nı kullanarak haberi tüm Orloth’a yaydı.

Arkadya’daki televizyon veya internet, Dünya’daki gibi değildi. Onunyerine Sanal Kanallar kullanıyorlardı. Çeşitli boyutlardaki aynalarla erişilenSanal Kanalların eğlenceden bilgi vermeye kadar bir sürü kullanım amacı vardı.Bazı kanallar izleyicinin beynini okuyabiliyor ve zevklerine göre programlarlaanimasyonlar yaratabiliyordu. En lüks kanallardan bazıları izleyiciyi sanalgerçeklik dünyasına çekiyor, ona hayallerindeki hayatı yaşama imkânı sunuyordu.

Phira, Arkadya’nın dünya çapında ağıydı, izleyicinin bütün yasalbilgilere erişmesini, mesaj alıp gönderebilmesini ve içeriğinin reklamınıyapabileceği alt kanallar yaratmasını sağlıyordu. Bütün kanallar asillereözeldi ve hesap gerektiriyordu, Phira da istisna değildi. Kilian’ın da eskidenhesabı olmasına rağmen, belirli sebeplerden ötürü kullanamıyordu. Ama OstriaVikontu olduğundan, Olaf’ın da bir hesabı vardı.

750 qraftalık bir yatırımla Cennet Bahçesi’ni bütün Orloth asillerineduyurdular ve açılış gününde insanların sıra olacağından emin oldular. Kilian,Cennet Bahçesi çalışanlarını üçe ayırdı: melekler, azizeler ve tanrıçalar.

Meleklerin bronz rozetleri, azizelerin gümüş rozetleri ve tanrıçalarınaltın rozetleri vardı.

Kerhanenin reklamını yapmak için Olaf’a 300 meleğin, 50 azizenin ve 3tanrıçanın resmini çekmesi için izin verdi. İnsanların çılgınca tepkileri,Kilian’a eğer bu işi tüm Arkadya İmparatorluğu’na yayarlarsa, en zenginadamlardan biri olacağını düşündürdü. Olaf’ın düşüşünün bir buçuk ay sonrasındakerhane artık hazırdı. Dikiz delikleri ve striptiz direkleri hem çok yaygınolmadığından hem de kızların değerini düşüreceğinden Kilian farklı etkinliklerseçti, mesela maskeli balolar, grup seks, hedonistik oyunlar ve Türlerİncelemesi sayesinde yapmasını öğrendiği eşsiz uyuşturucular ve içecekler gibi.

Ancak yalnızca melekler bu oyunlara katılabiliyordu. Aynı şekildeyalnızca meleklerin üç qraftalık veya üç altın sikkelik bir ücreti vardı.Azizeleri veya tanrıçaları elde etmek için müşterinin teklifte bulunmasıgerekiyordu.

Orloth’un azgınlık peşinde yaklaşık 310 bin asili hanımlar için açıkaçık kapışırken, Kilian ilk iki haftada yalnızca 700 meleği, 120 azizeyi vealtı tanrıçayı mevcut kıldı, melekleri her hafta değiştirip azizelerletanrıçaları açık tuttu. Azizelerin ve tanrıçaların çok az saati vardı.

Ortalama bir azize 160 qraftaya, tanrıçalarsa 1200 qrafta gibi yüksekfiyatlara gidiyordu.

Bu esnada Fehl Canavarları da Ostria’da gizlenip on iki asil hanesinikontrol altına alıp herhangi bir sızıntı yaşanmasını engelledi. Elbette asillerbile Ostria’da 3000 adet Fehl Canavarı olduğu duyulursa bütün şehrin kökününkazınacağını biliyordu.

Yine de bu canavar sorununu kökten çözmek için klonlarına et zanaati veonlara deneyim besleme görevlerini veren Kilian, nano örümceklerini ve VahiyGözü’nü kullanarak virüsün kaynağını ve lekenin vücutlarına verdiği şekliaraştırdı.

Kerhane kapılarını açtığında, Kilian canavarları geçici olarakkendilerine getirecek bir serumu seri üretime sokmuştu ve onlara insanşekillerine bürünme yeteneği kazandırmıştı, gerçekten büyüleyici bir başarıydı.Fehl Canavarları’nın ayda bir serum alması gerekiyordu, ama önceki hâllerinekıyasla aradaki fark kıyaslanamazdı.

Artık onları terbiye etmek için daha düzgün bir yöntemi olan Kilian,3000 nano örümceğini geri aldı. O andan sonra Kilian, isimlerini fehlcanavarından fehl dönüşene çevirdi.

Fehl dönüşenlerin çoğu onu kurtarıcıları olarak görüp ona sonsuzsadakât yemini etse de bazıları onun durumu avantajına kullandığınıdüşünüyordu.

Önemi de yoktu. Bir taraftan Kilian onları insan tutan tek serumasahipti, öte yandan 210 klonu Olaf’ın 3500 askerini ve ceset yığınını toplamda4000 kişilik, üst düzey Öz Elçilere kafa tutabilecek yok edici bir güç olanvenandise çevirmişti!

Daha da kötüsü aynı zamanda yıkım güçleri üst düzey YüksekTapınakçılara denk olan yedi adet büyük yaratık da yaratmışlardı: Boyarlar!

İnsan yapımı mutasyonlar dışında bu yaratıkların vücutları Orlothpazarlarındaki en iyi dra toplarına denk dra topları taşıyordu. Dahası tüm budönüşümler çirkin şekillerini gizliyor ve bakanları insan olduklarınainandırıyordu. Bu eserler yalnızca Vahiy Gözü’nü, 3. Seviye Et Zanaati’ni ve 3.Seviye Dönüşüm’ü gerektirmekle kalmamış, aynı zamanda Kilian’ın dra kontrolünü büyük ölçüde artırmıştı.

Ostria’ya yayıldıklarında Orloth asilleri şu anda gördükleri dünyevicennetin aslında bir canavarlar diyarı olduğunu bilmiyordu!

Böyle üç buçuk ay geçti. İlk ayda Orloth’un hedonistik asilleri, yani310 bin müşterisi, Kilian’ın kerhanesinde ortalama 6 qrafta harcadı. Meleklerkârlarının %60’ını aldı yani toplam gelirin %37’sini. Ancak azizeler ve tanrıçalarKilian için yaşıyorlardı ve paraya ihtiyaçları yoktu.

Ve Kilian da uyuşturucu ve içecek üretimini Olaf’ın hazinesindenyaptığından, başka gideri olmadı ve 1,447,080 qraftayı cebe attı. Ne yazık kiasiller, özellikle de tanrıçalara ve azizelere teklif verenler partnerlerinebağımlı oldular, hatta bazıları Ostria’da yeni evler bile aldı. Çoğu CennetBahçesi’nde oda kiralamakla yetindi.

Ostria artık oldukça kalabalıktı. Sokaklar azgın asillerle doluydu,evlilik dışı ilişki oranı bütün ulusta patlama yaptı, asillerin terk edilenkarıları muhafızların, askerlerin ve diğer halktan insanların kollarında refahaerdi.

Asillerin kendini adaması sayesinde Kilian ikinci ayında 2,894,160qraftayı cebe attı. Üçüncü ayında 3.2 milyon daha götürdü. Ama şu ana deksürekli yükselişe geçmelerine rağmen, gelirleri sabitlenmiş gibi görünüyordu.

“Ahlak bozukluğunu kullanmak gerçekten doğru yol,” dedi Kilian, neşelibir şekilde çift kişilik yatağında Jezebel ile birlikte yatarken.

“Üç ayda 7.5 milyon qraftadan fazla kazandın. İşlerin kötü gideceğiaylar olacaktır, ama bu servetinle bile imparatorluk düklerine denksin,” dediJezebel ellerini Kilian’ın kasığında gezdirerek. Beş ay boyunca türlü türlü şeydenemiş, birbirlerinin vücudunda nerelerden zevk aldıklarını öğrenmişlerdi.

Kilian o esnada Jezebel’den fehl büyüsüne dair daha fazla şey deöğrenmişti, özellikle fehl lanetlerine yoğunlaşmıştı. Lanetler genellikle karabüyüye ait olmasına rağmen fehl büyüsü her türlü özelliği taşıdığındanbaşkalarının yapabildiği her şeyi yapabiliyordu, bu yüzden büyünün en geniş veen güçlü şekliydi.

Büyün büyülerini ve lanetlerini negatif kaynaklar aracılığıyla yapankara büyünün aksine, fehl büyüsünün böyle ihtiyaçları yoktu.

“Alt tarafı imparatorluk dükü müyüm? Hiç merak etme, yakında servetimKral Erik’inkini bile geçecek,” diye yanıtladı Kilian. Arkadya İmparatorluğuasilleri, unvanlarına “imparatorluk” takısını ekleyerek her zaman kendileriniyabancı denklerinden ayırırlardı. İmparatorluk dükü, imparatorluk markisi,imparatorluk kontu diye giderdi.

Kendini beğenmiş görünse de bu ayrım reddedilmez bir gerçek taşıyordu.İmparatorluktan olanlar ve olmayanlar aynı seviyede değillerdi. Orloth’taasillerin çoğu krala vergi ödemediği hâlde bir markinin ortalama değeriyaklaşık 120 bin qraftaydı. Ama Arkadya İmparatorluğu’nda asiller imparatora%12'lik bir vergi veriyordu ama ortalama bir markinin değeri bir milyonqraftaydı, Orloth’taki ortalama bir dük kadar zengindi. Ayrıca muazzam bir güçfarkı da vardı.

“İmparatorluk Akademisi’nin açılmasına hâlâ iki haftamız var ve senşimdiden burada yapmayı planladığın şeyleri bitirdin. Planın nedir?” diye sorduJezebel, ellerini Kilian’ın kemerine atarak, kemerini çözmeye niyetlendiğibelliydi.

“Bir bakalım, benden yararlanmana izin vermek dışında dra kontrolüneodaklanacağım sanırım. Eğer akademi açılana kadar Hükümdar seviyesineçıkabilirsem, ilk üç büyü rütbesini hızla geçebilirim,” diye yanıt verdiKilian. Aylar boyunca Jezebel ile düzenli olarak halvete girmesi, drasını 4200artırmıştı.

Ancak büyücü seviyeleri göz önüne alındığında, dra gereksinimlerdenyalnızca biriydi.

“Dün gece götümü siken sendin, ama seni kullanan ben miyim? Ne kadarmantıklı,” diye gözlerini devirdi Jezebel, ama Kilian’ın kemerini çözmekten degeri kalmadı. Onu iterek dudaklarını Kilian’ınkilere yaklaştı. Dudaklarıbuluştu ve tutkulu bir şekilde öpüştüler. Tam dilleri birbirine geçmiş,kıyafetleri çıkmaya başlamışken…

Tak Tak Tak

Kapının çalmasıyla ikili durdu.

“Görmezden gelelim…” diye fısıldadı Jezebel, mor yakut rengigözlerinden sinir olduğu belli oluyordu.

“Kapıya kadar geldiklerine göre, önemli bir şey olmalı,” diyerekreddetti Kilian ve parmaklarını şıklatarak kapıyı açtı. Şu anki dra kontrolüyleufak nesneleri pek çaba göstermeden telepatik olarak kontrol edebiliyordu.

Ama kapı açıldığında Kilian, son üç ayda nadiren gördüğü, yeşil saçlıbir esmeri görünce şaşırdı.

“Oh, Lena, sen miydin?”

Yorumlar
/ sayfa kayıt
© 2024 Felis Novel. Tüm Hakları Saklıdır.
BAĞLANTILAR