Zanaatkâr Teknobaz

Çevirmen: Lohengramm
Editör: Lohengramm
Cilt 1Bölüm 53: II. Niklas

Zanaatkâr Teknobaz – 53. Bölüm: II.Niklas

Bu esnada Jezebel tanıdık bir tavana bakarak uyandı ve daha da tanıdıkbir koku burnunu yokluyordu. Ardından boynunu sağa çevirdi. Ve orada Kilian’ınelâ gözleriyle onu baktığını gördü.

Jezebel’in vücudunda düzinelerce damarımsı, kırmızı işaret vardı. İlahivücudunu hiç de kutsal olmayan bir şekilde lekeliyorlardı. Ama yeni görünümünerağmen Kilian’ın bakışlarının değişmediğini gören Jezebel rahatlayarak iç çektive bu rahatlık göğsünü soğuttu.

“Çok çirkin görünüyorsun. Ruhunun görüntüsü vücuduna yansımış olmalı,”dedi Kilian, bunu söylerken öylesine ciddiydi ki Jezebel bir an ne dediğiniidrak edemedi ve inanmamış hâlde gözlerini kırptı.

“Her zamanki gibi oyunculuğunu konuşturuyorsun. Ben sana nasıl düştümböyle?” Kendine gelince yataktan kalkmaya çalıştı. Ama kol ve bacaklarında hiçgüç olmadığından, başarısız oldu.

“Aptal olduğun için tabii ki. O kadar aptalsın ki neredeyse sakatkalıyordun ve bir haftamı boşa harcayacaktın. Kadınlar cidden baş belâsı,”diyerek iç çekti Kilian ve Jezebel’i kucağına çekti.

“Yanlış fikirlere kapılma, bu ilk ve son kez olsun. Artık gereksizşeyler yapmayı bırak. Seninle on yıllar boyunca ilgilenirim, ama istemediğimşey varsa o da haklı olduğumu görmek,” diye fısıldadı Kilian, Jezebel’inkulağına ve tarak alıp saçlarını çözmeye başladı.

En başta bu sözler kalbini daha önce hiç atmadığı kadar hızlı attırdı.

Ama tarak saçında dolaşınca, Jezebel’in gönlü iki yüz yıl sonra ilkdefa rahatladı, daha önce hiç yaşamadığı bir zevk tadıyordu. Gözlerini kapatıpzihnine odaklandı ve bu zevkin tadını çıkarırken tatminkâr biçimde gülümsedi.

Jezebel bu sayede yeni, daha pratik bir fehl zevki kaynağı keşfetti veiki saatten kısa bir sürede ayağa kalkıp ufak numaralar yapabilecek kıvamageldi.

“Nereye gittiğimi bilmek istemiyor musun?”

“Salak değilim.”

“Ne öğrendiğimi merak etmiyor musun?”

“Sormazsam söylemeyecek misin?”

“Pes ediyorum.”

Jezebel’in sesindeki şakacılık kayboldu ve doğrulup Kilian’a baktığındayerini ciddiyet aldı.

“Gerçeği kabullenmesi zor olabilir ve sanırım bu annemin onca kişiarasından sana yardımcı olmam için seçmesinin sebebi. II. Niklas’ı biliyormusun?” diye doğrudan sordu Jezebel. Sözleri ağırbaşlıydı ve bu ismi duyanKilian kaşlarını çattı.

“Reinhold von Skoll, en büyük prens. Arkadya’nın eski prensi. Doğduğugün Arkadya semalarını 36 kızıl bulut kaplamış, imparatorluğun kurulduğu gündenberi en yüksek rakam bu. İmparator Niklas buna sevinmiş ve hemen onu tahtaçıkacak prens ilan etmiş, üç bin yıllık geleneği bozmuş,” diye yanıtladıKilian, ikilinin arasındaki bağı göremiyordu.

Arkadya İmparatorluğu ilk doğan çocuğun tahta geçmesini zorunlu kılsada imparatorluk tahtı otomatik olarak en büyük çocuğa verilmezdi. Onun yerinetahta çıkacak prens büyük üstatlar, ihtiyar heyeti ve imparator tarafından,bütün imparatorluğa canlı yayınlanan bir karşılaşmayla seçilirdi. Şu anki tahtaçıkacak prens Ayden, Niklas’ın dördüncü oğluydu ve bu yarışmada seçilmişti.

Ancak bu fırsatı elde etmesinin tek sebebi en büyük prens Reinhold’ungenç yaşta ölmesiydi.

“Niklas’ın Reinhold’a duyduğu sevginin eşi benzeri olmadığısöylenebilir. Ölü imparatoriçesine duyduğu sevgi bile bunun yanında solda sıfırkalır. On yıllar sonra imparator ilk kez gülüyordu. Her ne kadar büyük üstatlarve meclis, buna karşı çıkmak isteseler de Reinhold’un benzersiz yeteneklerinigörünce sözlerini yutmak zorunda kaldılar. Von Skollar’ın Arkadyaİmparatorluğu’na hükmedip vasal krallarını ellerinde 3000 yıl boyuncatutabilmelerinin tek sebebi vardı: Büyülü Soyları.

İnsanlığın en güçlü Büyülü Soyu, güç, hız ve yenilenme yetenekleriniartırmasının yanısıra, von Skoll kanı taşıyıcısına nükleer reaksiyonlarıbelirli bir nebze kontrol edebilme yeteneği sağlıyordu. Von Skollardoğduklarında bir sürü kızıl bulut çıkması gibi semavi bir fenomene sebepolurlar.

Doğduklarında ne kadar çok kızıl bulut çıkarsa, soyları o kadargüçlüdür ve gelecekleri o kadar parlaktır. Ortalama bir von Skoll yalnızca üçila beş bulut çıkarırdı. Niklas’ın kendisi “yalnızca” on sekiz taneçıkarabilmişti. Bu atalarının hiçbirinin kıramadığı bir rekordu. PrensReinhold’un 36 tanesini çıkarması, Eksarh olmanın onun için yalnızca başlangıçolacağını gösteriyordu. Çoğu kişi insan ırkının Eksarh seviyesinin ötesineçıkamayacağını savunuyordu.

“Niklas’ın oğluna duyduğu sevgi o kadar büyüktü ki üç yaşına bastığındaNiklas bir yasağı çiğneyip Reinhold’un adını II. Niklas’a çevirdi, dünyayatacını takabilecek tek kişinin o olduğunu ilan ediyordu. Ne yazık ki kaderveliahtla dalga geçti.

Yedi yaşında Arkadya’daki en olağanüstü büyücü, büyülü yozlaşmadanhelak oldu.” Büyülü yozlaşma, kara büyücüler arasında gayet yaygın, fakatgeleneksel büyücüler arasında bir o kadar sıradışı bir yan etkiydi.

Vahşi, kontrol edilemez dranın bir sonucu olarak büyücünün vücuduparçalandı. Reinhold’un bir gecede helak olması, birçok Arkadyalıyı şaşkınaçevirdi. Hatta bazıları bunun gerçek ölüm nedenini gizlemek için uydurulmuş birhikâye olduğuna inanıyordu.

“Ve dokuz ay sonra…” Jezebel özellikle “dokuz ay” kısmınıvurgulayarak Kilian’ın gözlerini şaşkınlık içinde kısmasına neden oldu.

“Klaus d…” Bu söz Kilian’ın boğazına düğümlendi, inanmamış hâldegözlerini açtı ve başını reddedercesine salladı.

“Bu nasıl olur?” diye karşılık verdi. Kilian birden fazla hayat yaşamıştek kişinin kendisi olabileceğini düşünecek kadar kendini beğenmiş değildi,özellikle de sonrasında mantıklı bir açıklama yapılırsa.

Yapıldı da.

“Bu mantıklı bir tahminden başka bir şey değil, ama başka uygunaçıklaması yok. Klaus’un iki tane Büyülü Soyu var, biri kendi yarattığı vediğeri de daha korkunç olan: von Skoll soyu.

Bildiğin üzere kimsenin iki Büyülü Soyu olamaz. Annem bile buna istisnadeğildir. Büyülü Soy yalnızca DNA meselesi değildir, tıpkı fehl lekesi gibiinsanın ruhuna işler. Ruhların Büyülü Soylar için yalnızca tek bir yeri vardır.İki tane aktif büyülü soy sahibi olmak çatışmaya sebep olur. Biri aktif olmasabile sahibi Hükümdar seviyesinin ötesine geçemez.

İki adet büyülü soy taşımanın tek yolu bir ruhla ölmek, reenkarnasyondöngüsünden kaçmak ve başka bir beden ve ruhla birleşip alanı artırmak. Büyücüsonrasında ikinci bir soy yaratıp ikisi arasında değişim yapabilir,” diyeaçıklama yaptı Jezebel, pimpirikli Kilian’a.

“Klaus öldürülemez. Vücudu yaşlanıyor, ama dış güçler tarafından yokedilemez. Otomatik olarak reenkarnasyon döngüsünden kaçıyor.

Dışarıdan bu bir lütuf gibi görünüyor. Ancak bu aslında intikam ihtiyacıduyan 100,000 ruhun katledilmesini gerektiren kadim bir Karmik Lanet’in sonucu.Hesaplaşma Döngüsü’nün.

Lanet bir nesil atlıyor ve hedefin çocuğunun babasının günahlarınınbedelini ödemesini sağlıyor. Kurallar büyüyü yapan kişiye ve günahların büyüklüğünegöre değişir, ama yerine getirilene dek kurbanı her gün acı çeker ve 16 yaşındayok olup baştan başlar.

Tahminimce bu lanet II. Niklas yedi yaşına bastığında tetiklendi,Niklas ruhunu bölüp laneti zayıf düşürdü ve sonrasında Ruh Nakli’ni kullanıp anaruhu yeni bir embriyoya aktardı. Diğerlerinin şu anki yerini söyleyemem. Ancakbu yalnızca geçici bir gecikme.

Sen hiçbir şey yapmasan bile Klaus 51 yaşını geçemeyecek. Daha dakötüsü kendisini aşan güçlerle haşır neşir oluyor. Üç yıldan fazla ömrü kalmadığınabahse girerim.”

Bu sözler Kilian’ı tıpkı 10 tonluk bir balyozla dövülmüşe çevirdi vebir anlığına bu sözleri algılayamadı.

Yorumlar
/ sayfa kayıt
© 2024 Felis Novel. Tüm Hakları Saklıdır.
BAĞLANTILAR