Zanaatkâr Teknobaz

Çevirmen: Lohengramm
Editör: Lohengramm
Cilt 1Bölüm 57: Öfkeli Avcı

Zanaatkâr Teknobaz – 57. Bölüm: ÖfkeliAvcı

Kilian’ın kemik zırhını daha hafif bir güç zırhı olan obsidyen enerjizırhına çevirmesi fiziksel yeteneklerini büyük ölçüde artırmış ve enerjipatlamalarıyla silâhlarını güçlendirmişti.

Issız Bıçaklar’ın lideri devasa patlamaya kapıldı ve gece semalarına doğruuçup yere düştü. Ama lider yere çarpmadan Kilian hayatta kalan iki Büyük Elçive 28 tapınakçıya döndü. Kilian’ın iticilerinden gök mavisi dra patladı ve onumaksimum hızının üç katına çıkararak ilk Büyük Elçi’nin karşısına indi.

ÇATIRT!

Sağ yumruğunu sallayan Kilian, zırhıyla Yüksek Elçi’nin çenesine birtane geçirdi, miğferini kırıp onu havaya uçurdu ve tek yumrukta tüm dişlerinidöktü. Uzaktaki bir ağaca çarptı, bilincini yitirmişti ama hâlâ hayattaydı.

Kilian düşmanlarının göremeyeceği bir hızda kaybolup kalan BüyükElçi’nin karşısında yeniden belirdi, dirseğini miğferine geçirip paramparçaetti ve elçinin kafatasını çatlattı.

Ayağını yere vuran Kilian kalan yirmi sekiz tapınakçıya doğru atıldı vetek bir tekmeyle hepsini havaya uçurup dört bir yana savurdu. Issız Bıçaklar’ınlideri yere daha yeni düştü ve Kilian hiç soluklanmadan ona drayla kaplanmışiki tane yumruk geçirdi!

Yumruklar pelerinli lidere doğru yaklaşırken esrarengiz bir büyüyeteneği kullanıp gölgesine çekildi ve Kilian’ın gözünün önünden kayboldu!

Adam sessizce Kilian’ın gölgesinden çıktı ve yumruğunu sırtına geçirdi.Boğumlarından kapkara, gölge dikenler çıktı ve Kilian’ın zırhına girmeküzerelerdi.

Kilian arkasına bakmadan bir ters tekme atarak yumruğuna vurdu, draylakaplanmış, zırhlı ayağıyla sol yumruğu buluştu.

DAN!

Yumruk ve tekme çarpıştığı anda Kilian’ın ayağındaki iticiler hareketegeçti ve rakibini geriye uçurup kendisini öne iten bir enerji patlamasıgerçekleşti! Ayağının üstüne indikten sonra düşmanın yerini saptamak içindönmek yerine doğrudan karşısındaki ağaca doğru koştu ve sonrasında üç metregeriye ters takla attı.

Adamın çifte bıçağı ardıl görüntüsünü deşti.

İkisi de birbirini bulmak için döndüler.

“Akıl almaz bir şey. Gücün bu kadar olmasına rağmen nasıl böylesinekeskin duyuların var, üstelik uzayı da bükebiliyorsun. İşin içinde başka bir işolmalı. Yoksa mutasyon falan mı geçirdin? Ah, anladım. Efsanevi Fehl Gözü veiki formu,” diye akıl yürüttü lider. Kapışmaları sırasında Kilian’ın gücünün BüyükElçileri açık ara farkla geçtiğini, ama henüz Hükümdar seviyesine ulaşmadığınıgörmüştü.

O zaman uzayı bükmesi bir yana, böylesine olağanüstü reflekslere bilesahip olmamalıydı. Bunun tek açıklaması miğferinin altında, kızıl ve koyu grirenklerinde parlayan üçüncü bir göz gizliyor olmasıydı, Fehl Gözü’nü!

Bu ihtimali düşünmek lideri neşelendirdi. Başından beri Kilian’ınyeteneklerinin derinliğini bilmiyordu, gölgelerde saklanmıştı ve adamlarınıKilian’ın tüm gücünü görmek için yem olarak kullanmıştı. Bu esnada ölenlerinkanını bir güç kaynağına dönüştürüp fırsatını bulduğunda patlatacağı bir KurbanAyini hazırlamıştı.

Ancak Kilian’ın planlarını başından beri bildiğini ve ona ayakuydurduğunu bilmiyordu. Eğer pelerini büyülü eser olmasaydı şu an ne hâldeolurdu tahmin bile edemiyordu. Yine de ciddi yaralar almıştı.

Ama şu anda hiçbirinin önemi yoktu!

Kilian bir Hükümdar olmadığı için ona karşı koyamazdı!

“Evlat, yeteneklerini ve zekânı takdir ediyorum. Teknokrasi’nin hükmükaçınılmaz. Arkadya yakında bize boyun eğecek. Doğru verirsen karşına bir sürükapı açılacak ve hâlâ bu kararı verme fırsatın var,” dedi Hükümdar lider öncekiteklifini hatırlatarak. Gördüğü kadarıyla Kilian’ın yok etmek zor değildi.Ancak onu zarar görmemiş hâlde ele geçirmek bambaşka bir meseleydi.

En yüce fehl mutasyonu, Fehl Gözü. Eğer böyle bir varlığı gerigötürebilirse, Teknokrasi’deki pozisyonu yepyeni bir seviyeye çıkardı! Ne yazıkki Kilian’a göre böyle bir teklife verilecek tek cevap vardı.

DAN!

Yüze dikenli bir diz vurmak!

Ama şaşırtıcı bir şekilde dikenler Hükümdarın etini delmesine rağmenhiç kan çıkmadı. İlk darbeden sonra yüzü karanlığa büründü, Kilian’ı uçurdu.

“Teknokratların hemen bir Hükümdar yollayacağı aklıma gelmezdi. Nekadar şanssızım. Büyülü seviyeler arasındaki hiyerarşiyi bozmak kolay iş değil.Hükümdar seviyesi dra kontrolü olmadığından işler kötüye gidebilir,” dediJezebel sırtını ağaca dayayarak. Kilian’ın gücü dra rezervlerine bağlı olsa dadra kontrolünü de sonraki seviyeye çıkarması gerekiyordu. Yoksa drarezervlerini sonuna dek kullanamazdı.

Kilian, Hükümdar seviyesi dra kontrolünden bir adım uzakta olsa da obir adım çok şeyi değiştiriyordu. Ancak Jezebel’in değerlendirmesini duyan Lenahemen ona karşı çıktı.

“İmkânsız! O zaman ekselânsları neden bizi boyutsal yarığıylakaçırmadı? Bir planı olmalı,” diye karşılık veri Lena, gözleri özgüvenleparlıyordu ve Jezebel’in yanında duruyordu. Ancak Jezebel başını salladı.

“Yapmak istemediğinden değil. Esas soru "yapabiliyor mu?”

Güçlü doğanlar sık sık daha zayıf ırkların büyü yeteneklerine tepedenbakarlar, trajik bir hatadır. Herhangi bir kestirme yola başvurmadan Hükümdârseviyesine ulaşmak yalnızca çok yetenekli ve azimli olanları yapabileceği birşeydir.

Özellikle de bunun gibi ilk nesil Hükümdarlar için. HükümdarlarınBüyülü Soylara sahip olduğu gerçeğini görmezden gelelim. Dra kontrolleri onlaraeşsiz bir yetenek kullanma hakkı verir - birinci kelepçe: Dra Kelepçesi. Buyeteneği karşısında Hükümdar olmayan herkes, vücutları ne kadar güçlü olursaolsun güçsüz düşer.

Yüz metre çapındaki kendisininki de dahil olmak üzere bütün dra onakarşı olunca Kilian nasıl kazanabilir?” diye cevap beklemeden sordu Jezebel,Lena da aval aval bakakaldı. Böyle bir yetenekle karşılaşınca, ihtimaller onakarşıymış gibi görünüyordu.

“Neyse ki karşısında düşük seviye bir Hükümdar var. Onun seviyesindebirinin Dra Kelepçesi’ni kullanması ona pahalıya patlayacaktır. Gerçektengerekmedikçe kullanmayacak. Bu tereddüt ona fırsatlar yaratabilir. Kilian’ınasla kaçırmayacağı fırsatlar.

Ama kullansa bile çapkın yarim o kadar da çaresiz değil,” diye devametti Jezebel ve hafifçe tebessüm etti. Ruhundaki Fehl Asili veya üstündekiiblisin gücüyle, Klaus dışındaki anormaller dışında Kilian’ın başa çıkamayacağıpek Hükümdar yoktu.

Elbette bu gücü kullanmak pahalıya patlıyor. Tıpkı rakibi gibi Kilianda bunu kullanmamayı yeğler.

Ama Dra Kelepçesi olmasa bile Hükümdar, Kilian’ın gücünü pek büyük birşeymiş gibi görmüyordu. Gölgesine batıp yerde kayboldu.

“Büyülü Soyum, Gölge Büyüsü üzerindeki uzmanlığımla dövüldü, ay ışığıolmasa bile gölgeler yaratmak için yapay ışık kullanabilir, istediğim yeregirip çıkabilirim. Vücudum aynı zamanda istediğim gibi gölgelere bölünebiliyor.

Hükümdar olmayan sen, bana nasıl karşı koyabilirsin?”

Hükümdarın sesi dört bir yanda yankılandı, daha doğrusu dört birgölgede. Düzinelerce gölge yerden çıkıp zırhlı Kilian’a saldırdı. Düzinelercemetre dans eden Kilian, gölgeleri keserek yolunu açtı. Vahiy Gözü ve fehlbünyesi sayesinde Kilian’ın hisleri hükümdar olmayan diğerlerinden çok dahakeskindi. Bu gölgeler onun için sorun değildi. Ama Lena hareketlerinigözlemledikçe, neden böylesine büyük bir alanı kapladığını merak etti.

“Üçüncü Çember Büyüsü: Kara El!”

“Üçüncü Çember Büyüsü: Kara El!”

İki karşı köşeden bir ses yankılandı, koyu mor çemberler geceyiaydınlattı ve iki adet devasa pençeli el çıkıp Kilian’ı ezmek için ileriatıldı!

Onları savuşturmaya bile tenezzül etmeyen Kilian kollarını kavuşturduve omuzluklarından enerji topları çıkıp Kara Elleri hedef aldı!

BUUM!

Göz kamaştırıcı gök mavisi ışınlar, Kilian’ın toplarından çıktı ve KaraElleri ışık parçacıklarına dönüştürdü. Ama onlar kaybolurken dört koyu morçember daha Kilian’ın tepesinde belirdi!

“Dördüncü Çember Büyüsü: Kara Şeref Eli!” On metrelik devasa, pençelibir el Kilian’ı ezmek için çıktı!

Boyutuna rağmen hızı şu ana dek Kilian'ın karşılaştığı bütün ellerdenfazlaydı ve miğferinin altından kaşlarını çattı. Ardından kimsenin beklemediğibir hareket geldi. Ellerini kaldıran Kilian, sahip olduğu en güçlü enerjikalkanını çağırdı ve pençenin darbesine karşı koydu!

“Embesil,” diye alay etti Hükümdar, kazandığına emindi.

DAN!

Okültik güçlerin patlamasıyla el, Kilian'ın kalkanını yırtıp geçti veonu ezdi!

ÇATIRT!

Obsidyen enerji zırhı yığıldı, binlerce moloz yığınına dönüştü.

Kilian’ın kolları, yüzü, göğsü ve bacakları koptu. Kanlar fışkırdı,ortam kan gölüne döndü.

“Efendim!” Paniğe kapılan Lena çığlık atıp Kilian’ın yanına doğrukoşmaya çalıştı. Ama o bir adım bile atamadan Jezebel bileğini kaptı ve ona engeloldu.

Kilian’ın gücü kalmadı ve kendi kan gölünde bayıldı.

Gölgelerden çıkan Hükümdar, Kilian’a doğru ilerledi ve beş santimetreyakınında durdu.

“Ben de seni zeki biri sanardım. İşler ciddiye binince tam bir salağadönüştün. Acınas-” Hükümdâr daha sözlerini bitiremeden koyu mor kılıç kalbinideldi, önünden arkasından kanlar fışkırdı!

“N-Ne? N-Nasıl?” Titrek kafasını çevirebildiği kadar çeviren Hükümdar,kılıcı kimin sapladığına bakmak için döndü ve kendisine %99 benzeyen, koyu morbir varlık görünce korktu!

Ağır yaralı Kilian ayaklandı ve nazikçe Hükümdarın alnını okşadı.

“Salaklar her zaman salak. Gerçekten sırf sana gösteri sunmak içinsağda solda dans ettiğimi mi sandın? Seni beyinsiz ahmak. Gölgelerinesarılmakla o kadar meşguldün ki burnunun dibini göremedin,” diye dalga geçtiKilian ve Hükümdarın kafasını tutup onu yere bakmaya zorladı.

Gözleri fal taşı gibi açıldı!

“İ-İmkânsız…” Kilian’ın Kara Şeref Eli’nden döktüğü kan yerde devasabir kanlı şekil çizmişti. Zaferinden emin olan ve kendi gölgesinden ötürü körolan Hükümdar bunu görememişti.

“Savaşımızın başından beri attığım her adımla bu şekli yere çizdim veen sevdiğim laneti hazırladım: Öfkeli Avcı.

Kimin kanını dökersen, Öfkeli Avcı sonsuza dek onun peşine düşer.Verdiğin yara ne kadar ağır olursa, avcının gücü de o kadar fazla olur, eğerkurban ellerinde ölürse gücü %120 olur. Çok güzel, değil mi?

Elbette o kadar ileri gitmeme gerek yok.” Kilian’ın sözleri Hükümdarınkulaklarını sarsarken, Öfkeli Avcı avının kalbindeki kılıcını çevirip kalbinisöktü!

Kilian en başta Hükümdarın tüm deneyimini emmek istemişti, ama hayatıüzerine kumar oynayacak cesareti yoktu.

Ona fırsat verdiği anda Hükümdar, Dra Kelepçesi’ni kullanabilirdi vebunun sonuçları da kötü olurdu.

Yorumlar
/ sayfa kayıt
© 2024 Felis Novel. Tüm Hakları Saklıdır.
BAĞLANTILAR